Wyszukaj w treści serwisu:

Ładuję wyszukiwarkę

 

 

OPŁATA ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W ROKU SZKOLENIOWYM 2019

Stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną w zw. z art. 72 i 72a §3 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie - Rada Izby Notarialnej w Łodzi informuje, że opłata roczna za aplikację notarialną w 2019 roku wynosi:
- dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.625,00 zł (pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych),
- dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.812,50 zł (dwa tysiące osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy);
Opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Łodzi:
nr: 90 1240 3073 1111 0000 3465 0532
w terminie do dnia 31 marca 2019 roku, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko oraz rok naboru na aplikację.

 

 

Witamy w serwisie internetowym Izby Notarialnej w Łodzi

90-145 Łódź, ul. Narutowicza 119 A

telefony: 42 678 37 39, 42 678 94 71
faks: 42 678 93 66
email: izba@notariusze.lodz.pl

 

 

Obszar działania Izby Notarialnej w Łodzi

Obszar działania Izby Notarialnej w Łodzi pokrywa się z obszarem właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi i podzielony jest na 5 okręgów, pokrywających się z obszarami właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu

Dokładny zasięg terytorialny łodzkiej Izby Notarialnej obejmuje:

województwo łódzkie (w całości)

województwo wielkopolskie (tylko powiaty: jarociński, kaliski, m. Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski)

województwo mazowieckie (tylko powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, m. Płock, płoński, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski)

 


Szukasz notariusza?

Kliknij na mapę aby znaleźć notariusza w swojej okolicy:

Kliknij na mapę aby znaleźć notariusza w swojej okolicy
 

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: Green Premium IT       •     Copyright © Izba Notarialna w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.